Privacy en cookies Tourchampion

Tourchampion is een online spel naar een idee van Ferry de Groot en gemaakt en beheerd door het Haarlemse webbureau Bitman. De makers van het spel doen dit zonder winstoogmerk, sterker nog: het kost ons geld, tijd en energie. Als je meespeelt met Tourchampion of als je de site* bezoekt, dan verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacystatement lees je welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

1.     We slaan gegevens op van de personen die meespelen aan Tourchampion en hiervoor een account hebben aangemaakt. In dit account is in ieder geval een e-mailadres opgeslagen. Zonder een e-mailadres kun je niet meespelen. Daarnaast worden optioneel gegevens als naam en adres, geslacht, telefoonnummer en geboortedatum gevraagd en opgeslagen.

2.     Ook verwerken we – zoals elke website – IP-adressen van websitebezoekers.

Doelen van de verwerking

1.     Het mailadres is nodig om een account te maken. Dit mailadres wordt gebruikt om de deelnemers op de hoogte te stellen van de mogelijkheid mee te doen met Tourchampion Giro, Tour en Vuelta. Prijswinnaars worden via dit mailadres op de hoogte gesteld van het winnen van een prijs. Ook wordt hen dan gevraagd naar hun adresgegevens. Deze gegevens worden doorgegeven naar Salden Wielersport, zodat Salden een prijs naar de winnaar kunnen sturen.

2.     Wij gebruiken IP-adressen om de website Tourchampion.cc veilig en bereikbaar te houden.

Bewaartermijnen

De logfiles die worden opgeslagen voor beveiligingsdoeleinden worden ten hoogste drie maanden bewaard en worden ook alleen met dit doel bekeken.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken de adresgegevens bij het winnen van een prijs aan Salden Wielersport, zodat zij een prijs naar de prijswinnaar kunnen sturen. Het adres wordt alleen voor dit doel gebruikt. Daarnaast verstrekken we geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of om aangifte te doen van strafbare feiten.

De servers waarvan wij gebruikmaken om data op te slaan, staan in Nederland.

 

Cookies
Bitman gebruikt cookies om bezoekcijfers bij te houden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Privacyrechten

Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens Tourchampion/Bitman
Houtmarkt 21
2011 AL Haarlem
+31 23 5400407
info@tourchampion.net

Haarlem, 25 mei 2018